Privatlivspolitik for webstedsoperatører i overensstemmelse med kravene i den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR)

I. Navn og adresse på den dataansvarlige

Den dataansvarlige i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse og andre nationale databeskyttelseslove i medlemsstaterne samt andre databeskyttelsesregler er

Plastikkirurgi Dr Sattler
Dr med. Thorsten Sattler
Stubbenhuk 7
20459 Homburg
Tyskland

Telefon: +49 4031171253

Email: info@plastische-chirurgie-sattler.de

Website: https://www.plastische-chirurgie-sattler.de/da/

 

II Generelle oplysninger om databehandling

1. omfanget af behandlingen af personoplysninger

Vi indsamler og bruger kun vores brugeres personlige data i det omfang, det er nødvendigt for at levere en funktionel hjemmeside og vores indhold og tjenester. Indsamling og brug af vores brugeres personlige data finder kun sted regelmæssigt med brugerens samtykke. En undtagelse gælder i tilfælde, hvor det ikke er muligt at indhente forudgående samtykke af faktuelle årsager, og behandlingen af dataene er tilladt ved lov.

2. retsgrundlag for behandling af personoplysninger

I det omfang vi indhenter samtykke fra den registrerede til behandling af personoplysninger, tjener artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR som retsgrundlag. Ved behandling af personoplysninger, der er nødvendige for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i, tjener art. 6, stk. 1, litra b, i GDPR som retsgrundlag. Det samme gælder for behandling, der er nødvendig for at gennemføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I det omfang behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som vores virksomhed er underlagt, tjener art. 6, stk. 1, litra c, i GDPR som retsgrundlag. Hvis den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser kræver behandling af personoplysninger, tjener art. 6, stk. 1, litra d, i GDPR som retsgrundlag. Hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte en legitim interesse hos vores virksomhed eller en tredjepart, og hvis den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og friheder ikke opvejer den førstnævnte interesse, tjener artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR som retsgrundlag for behandlingen.

3. sletning af data og opbevaringsperiode

Den registreredes personoplysninger vil blive slettet eller blokeret, så snart formålet med opbevaringen ikke længere gælder. Oplysningerne kan også opbevares, hvis den europæiske eller nationale lovgiver har fastsat dette i EU-forordninger, love eller andre bestemmelser, som den dataansvarlige er underlagt. Oplysningerne vil også blive blokeret eller slettet, hvis en opbevaringsperiode, der er foreskrevet af ovennævnte standarder, udløber, medmindre der er behov for yderligere opbevaring af oplysningerne til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt.

III. Tilrådighedsstillelse af hjemmesiden og oprettelse af logfiler

Vi bruger interne webstedsanalysetjenester på vores websteder. Serveroperatøren anonymiserer adgangslogfilerne på webserveren. Den sidste blok i hver IP-adresse for en besøgende på vores hjemmeside anonymiseres, før den gemmes i den respektive logfil ved at erstatte de sidste tre cifre med et nul. Denne proces, kendt som “maskering”, gør det umuligt at identificere individuelle IP-adresser på besøgende på hjemmesiden. Det er ikke muligt på noget tidspunkt at identificere den faktiske IP-adresse på den besøgende ved hjælp af denne automatiserede proces, som ingen har nogen indflydelse på. Det er derfor heller ikke muligt at tildele IP-adresser til individuelle brugere af hjemmesiden.

IV. Dataindsamling på denne hjemmeside

Kager

Vores hjemmeside bruger såkaldte cookies. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer og ikke forårsager nogen skade. De gemmes enten midlertidigt i løbet af en session (session cookies) eller permanent (permanente cookies) på din slutenhed. Sessionscookies slettes automatisk ved afslutningen af dit besøg. Permanente cookies forbliver gemt på din slutenhed, indtil du selv sletter dem, eller din webbrowser automatisk sletter dem.

I nogle tilfælde kan cookies fra tredjepartsvirksomheder også gemmes på din enhed, når du besøger vores hjemmeside (tredjepartscookies). Disse gør det muligt for os eller dig at bruge visse tjenester fra tredjepartsvirksomheden (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).

Cookies kan også indstilles af tredjepartsvirksomheder.

Cookies har forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk nødvendige, da visse funktioner på hjemmesiden ikke ville fungere uden dem (f.eks. indkøbskurvfunktionen eller visning af videoer). Andre cookies bruges til at evaluere brugeradfærd eller vise reklamer.

Cookies, der er nødvendige for at udføre den elektroniske kommunikationsproces eller for at levere visse funktioner, som du har anmodet om (f.eks. indkøbskurvfunktion), gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i lagring af cookies til teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. For så vidt der er indhentet et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til lagring af cookies), udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a i GDPR; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan indstille din browser, så du informeres om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i individuelle tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionaliteten af denne hjemmeside være begrænset.

Hvis cookies bruges af tredjepartsvirksomheder eller til analyseformål, vil vi informere dig om dette separat som en del af denne privatlivspolitik og om nødvendigt indhente dit samtykke.

Liste over cookies:

Cookie nameSample valueExpireTypeDomainVendor namePrivacy policy
__cmpconsent*CPfmP_APfmP_AAf­QJBDEChCgAAAAAA­…PersistentFunctioncdn.consentmana­ger.mgr.consens­u.orgconsentmanagerView Privacy Policy
__cmpcpcu*__1__PersistentFunctioncdn.consentmana­ger.mgr.consens­u.orgconsentmanagerView Privacy Policy
__cmpcvcu*__s65_s23_c5150­_s135_s905_s24_­…PersistentFunctioncdn.consentmana­ger.mgr.consens­u.orgconsentmanagerView Privacy Policy
__cmpconsent*BPDJBo3PDJBo3Af­fLBSVDXAAAAABkA­…364 days, 23 hours, 54 minutesFunctionplastische-chir­urgie-sattler.d­econsentmanagerView Privacy Policy
__cmpcpc*__1_2_3_4__SessionFunctionplastische-chir­urgie-sattler.d­econsentmanagerView Privacy Policy
__cmpcvc*__s1052_s65_s23­_s135_s905_s976­…SessionFunctionplastische-chir­urgie-sattler.d­econsentmanagerView Privacy Policy
_gaGA1.2.199179476­6.1580837138730 daysMeasurementplastische-chir­urgie-sattler.d­eGoogle Analytic­sView Privacy Policy
_gat_*1SessionMeasurementplastische-chir­urgie-sattler.d­eGoogle Analytic­sView Privacy Policy
_gidGA1.2.167006770­7.15808371381 daysMeasurementplastische-chir­urgie-sattler.d­eGoogle Analytic­sView Privacy Policy
mat_ep%2Chttps%3A//ww­w.plastische-ch­…30 daysMarketingplastische-chir­urgie-sattler.d­eMatelso GmbHView Privacy Policy
mat_telae6f34a0-d76b-4­0c5-9d5a-b1a062­…712 daysMarketingplastische-chir­urgie-sattler.d­eMatelso GmbHView Privacy Policy
weird_get_top_l­evel_domaincookieSession[unknown]plastische-chir­urgie-sattler.d­e[unknown]
PHPSESSID9edcab20706ecad­d019900af94abba­…SessionFunctionwww.plastische-­chirurgie-sattl­er.de[unknown]
__EC_TEST__Sat%2C%2008%20F­eb%202020%2007%­…Session[unknown]www.plastische-­chirurgie-sattl­er.de[unknown]
__cmpconsent*BPerGhaPerGhaAf­fLBDEDXAAAAABkA­…PersistentFunctionwww.plastische-­chirurgie-sattl­er.deconsentmanagerView Privacy Policy
__cmpcpcu*__1__PersistentFunctionwww.plastische-­chirurgie-sattl­er.deconsentmanagerView Privacy Policy
__cmpcvcu*__s1052_s65_s23­_s1473_s1433_s1­…PersistentFunctionwww.plastische-­chirurgie-sattl­er.deconsentmanagerView Privacy Policy
mf_d13a1a3c-fd9­0-48d3-a766-336­3bcb9017f|.47.1659602810­685|16596028106­…Persistent[unknown]www.plastische-­chirurgie-sattl­er.de[unknown]
mf_supportsLoca­lStorage1Persistent[unknown]www.plastische-­chirurgie-sattl­er.de[unknown]
mf_user22e5c731c9115a5­d662ede04335c29­…Persistent[unknown]www.plastische-­chirurgie-sattl­er.de[unknown]

Cookie-samtykke med Consent Manager-udbyder

Vores hjemmeside bruger Consent Manager-udbyderens cookie-samtykke-teknologi til at indhente dit samtykke til lagring af visse cookies på din slutenhed og til at dokumentere dette i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelserne. Udbyderen af denne teknologi er Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Sverige, hjemmeside: https://www.consentmanager.de (herefter “Consent Manager Provider”).

Når du besøger vores hjemmeside, oprettes der en forbindelse til serverne hos Consent Manager Provider for at indhente dit samtykke og andre erklæringer vedrørende brugen af cookies. Consent Manager Provider gemmer derefter en cookie i din browser for at kunne tildele det givne samtykke eller dets tilbagekaldelse til dig. De data, der indsamles på denne måde, gemmes, indtil du beder os om at slette dem, selv sletter Consent Manager Provider-cookien, eller formålet med datalagringen ikke længere gælder. Obligatoriske lovbestemte opbevaringsforpligtelser forbliver upåvirket.

Consent Manager Provider bruges til at indhente det lovpligtige samtykke til brug af cookies. Retsgrundlaget for dette er art. 6, stk. 1, sætning 1, litra c, i GDPR.

Kontrakt til behandling af ordrer

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med Consent Manager Provider. Dette er en kontrakt i henhold til databeskyttelsesloven, der sikrer, at Consent Manager Provider kun behandler personoplysninger om vores besøgende på hjemmesiden i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

V. Analyseværktøjer og reklamer

Google Analytics

Dette websted bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Ireland
Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Google Analytics bruger såkaldte “cookies”. Det er tekstfiler, der gemmes på din computer, og som gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af
cookien om din brug af denne hjemmeside, overføres normalt til en Google-server
i USA og gemmes der.
Lagringen af Google Analytics-cookies og brugen af dette analyseværktøj er baseret på
Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i
analysen af brugeradfærd for at optimere sit websted og sin annoncering.

IP-anonymisering

Vi har aktiveret IP-anonymiseringsfunktionen på denne hjemmeside. Det betyder, at din IP-adresse forkortes af Google inden for EU’s medlemslande eller i andre stater, der har underskrevet aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, før den overføres til USA. Kun i
undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og forkortet der. Google vil bruge disse oplysninger på vegne af operatøren af dette websted til at analysere din brug af webstedet, til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og til at levere andre tjenester relateret til webstedsaktivitet og internetbrug til webstedsoperatøren. Den IP-adresse, der overføres af din browser som en del af Google Analytics, vil ikke blive flettet sammen med andre Google-data.

Browser-plugin

Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men bemærk venligst, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge den fulde funktionalitet på denne hjemmeside. Du kan også forhindre indsamling af data genereret af cookien og relateret til din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse)
til Google og behandling af disse data af Google ved at downloade og installere det browser-plugin, der er tilgængeligt på følgende link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Indsigelse mod indsamling af data

Du kan gøre indsigelse mod Google Analytics’ indsamling af dine data ved at klikke på følgende link
. En opt-out cookie vil blive sat for at forhindre dine data i at blive indsamlet ved fremtidige besøg på denne
hjemmeside: Disable data collection by Google Analytics for this website
For mere information om, hvordan Google Analytics håndterer brugerdata, henvises til Googles
privatlivspolitik:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=da&sjid=9560921317009070561-EU

Bearbejdning af ordrer

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med Google og implementerer fuldt ud de strenge
krav fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder, når vi bruger Google Analytics.

Demografiske karakteristika i Google Analytics

Dette websted bruger den “demografiske” funktion i Google Analytics. Dette gør det muligt at oprette rapporter, der indeholder udsagn om alder, køn og interesser for besøgende på webstedet.
Disse data kommer fra interessebaseret annoncering fra Google og fra besøgsdata fra tredjepartsudbydere. Disse data kan ikke henføres til en bestemt person. Du kan til enhver tid deaktivere denne funktion via annonceindstillingerne i din Google-konto eller gøre indsigelse mod indsamlingen af data fra Google Analytics generelt som beskrevet under “Indsigelse mod dataindsamling”.

Opbevaringens varighed

De data, som Google gemmer på bruger- og hændelsesniveau, og som er knyttet til cookies, brugeridentifikatorer (f.eks. User
ID) eller reklame-ID’er (f.eks. DoubleClick-cookies, Android-reklame-ID), anonymiseres eller slettes efter 14
måneder. Du kan finde detaljer om dette under følgende link:

https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=da&sjid=9560921317009070561-EU

Matelso

Vores hjemmeside bruger en tjeneste, der leveres af Matelso GmbH, Stuttgart. Når du ringer til et telefonnummer, som Matelso har aktiveret for os, overføres oplysninger om opkaldet til en webanalysetjeneste, som vi bruger (f.eks. Google Analytics). Matelso læser også cookies, der er indstillet af vores analysetjeneste eller andre parametre på det websted, du besøger, f.eks. referrer, dokumentsti, fjernbrugeragent. De tilsvarende oplysninger behandles af Matelso i overensstemmelse med vores instruktioner og gemmes på servere i EU. Yderligere oplysninger kan findes på: https://www.matelso.de/privacy. Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men bemærk, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge den fulde funktionalitet på denne hjemmeside.

Matomo (tidligere Piwik)

Denne hjemmeside bruger open source webanalysetjenesten Matomo. Matomo bruger såkaldte “cookies”. Det er tekstfiler, som gemmes på din computer, og som gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af denne hjemmeside, gemmes på vores server. IP-adressen anonymiseres, før den gemmes.

Matomo-cookies forbliver på din slutenhed, indtil du sletter dem

Lagringen af Matomo-cookies og brugen af dette analyseværktøj er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i den anonymiserede analyse af brugeradfærd med henblik på at optimere både sit websted og sin annoncering. Hvis der er indhentet et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til lagring af cookies), udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a, i GDPR; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

De oplysninger, der genereres af cookien om brugen af denne hjemmeside, vil ikke blive videregivet til tredjeparter. Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men vær opmærksom på, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge den fulde funktionalitet på denne hjemmeside.

Vi vil informere dig om den videre brug af cookies, så snart vi bliver opmærksomme på dette.

Hvis du ikke er indforstået med lagring og brug af dine data, kan du deaktivere lagring og brug her. I dette tilfælde sættes en opt-out-cookie i din browser, som forhindrer Matomo i at gemme brugsdata. Hvis du sletter dine cookies, vil Matomos opt-out-cookie også blive slettet. Opt-out skal genaktiveres, når du besøger denne hjemmeside igen.

 Mouseflow

(Musestrøm)

Denne hjemmeside bruger Mouseflow, et webanalyseværktøj fra Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 København, Danmark. Databehandlingen bruges til at analysere denne hjemmeside og dens besøgende. Til dette formål indsamles og opbevares data til markedsførings- og optimeringsformål. Disse data kan bruges til at oprette brugerprofiler under et pseudonym. Til dette formål kan der anvendes cookies. Webanalyseværktøjet Mouseflow bruges til at registrere tilfældigt udvalgte individuelle besøg (kun med anonymiserede IP-adresser). Der oprettes en log over musebevægelser og klik for at analysere tilfældige individuelle besøg på hjemmesiden og udlede mulige forbedringer af hjemmesiden. De data, der indsamles med Mouseflow, vil ikke blive brugt til personligt at identificere den besøgende på denne hjemmeside og vil ikke blive slået sammen med personlige data om bæreren af pseudonymet uden særskilt samtykke fra den pågældende person.

VI. Kontaktformular og e-mailkontakt

De data, der overføres via kontaktformularen, herunder dine kontaktoplysninger, gemmes for at behandle din forespørgsel eller for at være tilgængelige for opfølgende spørgsmål. Disse data vil ikke blive videregivet uden dit samtykke. De data, der indtastes i kontaktformularen, behandles udelukkende på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. En uformel meddelelse via e-mail er tilstrækkelig til annulleringen. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen, påvirkes ikke af tilbagekaldelsen. Data, der overføres via kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalde dit samtykke til opbevaring, eller der ikke længere er behov for at gemme dataene. Obligatoriske lovbestemmelser – især opbevaringsperioder – forbliver upåvirket. Alternativt kan du kontakte os via den angivne e-mailadresse. I dette tilfælde gemmes brugerens personlige data, der sendes med e-mailen. Dataene vil ikke blive videregivet til tredjeparter i denne sammenhæng. Dataene bruges udelukkende til at behandle samtalen.

2. Retsgrundlag for databehandling

Det juridiske grundlag for databehandling er artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR, hvis brugeren har givet sit samtykke. Retsgrundlaget for behandling af data, der overføres i forbindelse med afsendelse af en e-mail, er artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Hvis e-mailkontakten er rettet mod indgåelse af en kontrakt, er det yderligere retsgrundlag for behandlingen art. 6, stk. 1, litra b, i GDPR.

3. Formål med databehandlingen

Behandlingen af de personlige data fra inputmasken tjener os udelukkende til at behandle kontakten. Hvis du kontakter os via e-mail, udgør dette også den nødvendige legitime interesse i at behandle dataene. De andre personoplysninger, der behandles under afsendelsesprocessen, bruges til at forhindre misbrug af kontaktformularen og til at sikre sikkerheden i vores informationsteknologiske systemer.

4. Varighed af opbevaring

Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet. For personlige data fra kontaktformularens indtastningsskærm og data, der sendes via e-mail, er dette tilfældet, når den respektive samtale med brugeren er afsluttet. Samtalen er afsluttet, når det fremgår af omstændighederne, at den pågældende sag er blevet endeligt afklaret. De yderligere personoplysninger, der indsamles under afsendelsesprocessen, slettes senest efter en periode på syv dage.

5. Indsigelses- og annulleringsmuligheder

Brugeren har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde sit samtykke til behandling af persondata. Hvis brugeren kontakter os via e-mail, kan de til enhver tid gøre indsigelse mod opbevaring af deres personlige data. I dette tilfælde kan kommunikationen ikke fortsættes. Annulleringen kan ske personligt, via e-mail eller telefonisk. Alle personlige data, der er gemt i løbet af kontakten med os, vil blive slettet i dette tilfælde.

VII Den registreredes rettigheder

Hvis dine personoplysninger behandles, er du en registreret i henhold til GDPR, og du har følgende rettigheder over for den dataansvarlige:

1. Ret til information

Du kan anmode om bekræftelse fra den dataansvarlige om, hvorvidt personoplysninger vedrørende dig behandles af os. Hvis en sådan behandling finder sted,

Du kan anmode om oplysninger om følgende data:

(1) de formål, hvortil personoplysningerne behandles;

(2) de kategorier af personoplysninger, der behandles;

(3) de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne om dig er blevet eller vil blive videregivet til;

(4) den påtænkte periode, hvor personoplysningerne om dig vil blive opbevaret, eller, hvis det ikke er muligt, de kriterier, der bruges til at bestemme denne periode;

(5) eksistensen af en ret til berigtigelse eller sletning af personoplysninger om dig, en ret til begrænsning af den dataansvarliges behandling eller en ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling;

(6) eksistensen af en ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed;

(7) enhver tilgængelig information om kilden til oplysningerne, hvis personoplysningerne ikke indsamles fra den registrerede;

(8) eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, som omhandlet i art. 22 (1) og (4) GDPR og, i det mindste i disse tilfælde, meningsfulde oplysninger om den involverede logik, samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.
Du har ret til at anmode om oplysninger om, hvorvidt personoplysningerne vedrørende dig overføres til et tredjeland eller til en international organisation. I denne sammenhæng kan du anmode om at blive informeret om passende sikkerhedsforanstaltninger i henhold til artikel 46 i GDPR i forbindelse med overførslen.

2. Ret til berigtigelse

Du har ret til berigtigelse og/eller fuldstændiggørelse over for den dataansvarlige, hvis de behandlede personoplysninger om dig er forkerte eller ufuldstændige. Den dataansvarlige skal foretage berigtigelsen uden unødig forsinkelse.

3. Ret til begrænsning af behandling

Under følgende betingelser kan du anmode om begrænsning af behandlingen af personoplysninger om dig:

(1) hvis du bestrider nøjagtigheden af de personoplysninger, der vedrører dig, i en periode, der gør det muligt for den dataansvarlige at verificere nøjagtigheden af personoplysningerne;

(2) behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om begrænsning af deres anvendelse;

(3) den dataansvarlige ikke længere har brug for personoplysningerne til de formål, hvortil de blev behandlet, men du har brug for dem til at fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav; eller

(4) du har gjort indsigelse mod behandling i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, mens det kontrolleres, om den dataansvarliges legitime grunde går forud for dine grunde.
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er blevet begrænset, må sådanne oplysninger, med undtagelse af opbevaring, kun behandles med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser i Unionen eller i en medlemsstat. Hvis begrænsningen af behandlingen er blevet begrænset i overensstemmelse med de ovennævnte betingelser, vil du blive informeret af den dataansvarlige, før begrænsningen ophæves.

4. Ret til sletning

a) Forpligtelse til at slette

Du har ret til at få personoplysninger om dig slettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, og den dataansvarlige er forpligtet til at slette personoplysningerne uden unødig forsinkelse, hvis en af følgende grunde gør sig gældende:

(1) Personoplysningerne om dig er ikke længere nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.

(2) Du tilbagekalder dit samtykke, som behandlingen var baseret på i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a, eller artikel 9, stk. 2, litra a, i GDPR, og der er ikke noget andet retsgrundlag for behandlingen.

(3) Du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der er ingen tungtvejende legitime grunde til behandlingen, eller du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR.

(4) Personoplysningerne om dig er blevet behandlet ulovligt.

(5) Sletning af dine personoplysninger er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt.

(6) Personoplysningerne om dig er blevet indsamlet i forbindelse med udbuddet af informationssamfundstjenester som omhandlet i artikel 8(1) i GDPR.

b) Oplysninger til tredjeparter
Hvis den dataansvarlige har offentliggjort dine personoplysninger og er forpligtet til at slette dem i henhold til artikel 17, stk. 1, i GDPR, skal den dataansvarlige under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og implementeringsomkostningerne tage rimelige skridt, herunder tekniske foranstaltninger, til at underrette de dataansvarlige, der behandler personoplysningerne, om, at du som registreret har anmodet disse dataansvarlige om at slette alle links til eller kopier eller gengivelser af disse personoplysninger

c) Undtagelser

Retten til sletning eksisterer ikke i det omfang, behandlingen er nødvendig

for

(1) er nødvendig for udøvelsen af retten til ytrings- og informationsfrihed

(2) er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som kræver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt, eller for at udføre en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt;

(3) af hensyn til samfundets interesse på folkesundhedsområdet i henhold til artikel 9, stk. 2, litra h) og i), og artikel 9, stk. 3, i GDPR;

(4) til arkivformål i samfundets interesse, videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, i GDPR, for så vidt udøvelsen af den rettighed, der er omhandlet i litra a), sandsynligvis vil gøre det umuligt eller i alvorlig grad forringe opfyldelsen af formålene med behandlingen; eller

(5) til fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.

5. Ret til information

Hvis du har gjort retten til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling gældende over for den dataansvarlige, er den dataansvarlige forpligtet til at underrette alle modtagere, som personoplysningerne om dig er blevet videregivet til, om denne berigtigelse eller sletning af oplysningerne eller begrænsning af behandlingen, medmindre dette viser sig umuligt eller indebærer en uforholdsmæssig stor indsats. Du har ret til over for den dataansvarlige at blive informeret om disse modtagere.

6. Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage de personoplysninger om dig selv, som du har givet til den dataansvarlige, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet leveret til, forudsat at
(1) behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a GDPR eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1 lit. b GDPR og
(2) behandlingen udføres automatisk.
Ved udøvelsen af denne ret har du også ret til at få de personoplysninger, der vedrører dig, overført direkte fra en dataansvarlig til en anden, hvor det er teknisk muligt. Retten til dataportabilitet gælder ikke for behandling af personoplysninger, der er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

7. Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om dig, som er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), i GDPR, herunder profilering baseret på disse bestemmelser. Den dataansvarlige vil ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre den dataansvarlige påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til sådan markedsføring, hvilket omfatter profilering i det omfang, det er relateret til sådan direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling til direkte markedsføringsformål, vil dine personoplysninger ikke længere blive behandlet til disse formål. Du har mulighed for at udøve din ret til at gøre indsigelse i forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester, uden at det berører direktiv 2002/58/EF, ved hjælp af automatiserede procedurer ved hjælp af tekniske specifikationer.

8. Ret til at tilbagekalde en samtykkeerklæring i henhold til databeskyttelsesloven

Du har til enhver tid ret til at trække din samtykkeerklæring tilbage i henhold til databeskyttelsesloven. Tilbagetrækning af samtykke påvirker ikke lovligheden af behandling baseret på samtykke før dets tilbagetrækning.

9. Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Uden at det berører andre administrative eller retslige midler, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, dit arbejdssted eller stedet for den påståede overtrædelse, hvis du mener, at behandlingen af personoplysninger vedrørende dig overtræder GDPR. Den tilsynsmyndighed, som klagen er indgivet til, skal informere klageren om forløbet og resultatet af klagen, herunder muligheden for domstolsprøvelse i henhold til artikel 78 i GDPR.